Đôi nét về Cmind

KẾT NỐI NHÂN LỰC TRẺ VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG ĐỨC

Giá trị

“Kết nối – Đồng hành –
Phát triển”

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, viện dưỡng lão, bệnh viện tại Đức. Trước khi được giới thiệu với doanh nghiệp, các bạn trẻ được chúng tôi định hướng nghề nghiệp rõ ràng tại Việt Nam, chuẩn bị hồ sơ cho quá trình relocation, được đào tạo tiếng Đức kỹ lưỡng. Đồng thời, các bạn cũng được đào tạo các khoá học điều dưỡng căn bản, các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai cũng như các khoá học về văn hoá giúp các bạn làm quen với cuộc sống ở Đức.

Lịch sử

Bề dày 10 năm trong ngành
tuyển sinh và đào tạo chuyên viên điều dưỡng

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, viện dưỡng lão, bệnh viện tại Đức. Trước khi được giới thiệu với doanh nghiệp, các bạn trẻ được chúng tôi định hướng nghề nghiệp rõ ràng tại Việt Nam, chuẩn bị hồ sơ cho quá trình relocation, được đào tạo tiếng Đức kỹ lưỡng. Đồng thời, các bạn cũng được đào tạo các khoá học điều dưỡng căn bản, các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai cũng như các khoá học về văn hoá giúp các bạn làm quen với cuộc sống ở Đức.


Unser Team

Những người đã đồng hành cùng Cmind

Frau Thi Van Anh Ohsieck

CEO – Cminds Geschäftsführerin

Frau Thi Van Anh Ohsieck

CEO – Cminds Geschäftsführerin