Đài truyền hình Hà Nội đưa tin về dự án GAVIC – Chuyển đổi bằng điều dưỡng Đức

Đài Truyền hình Hà Nội chính thức đưa tin về việc điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc theo tiêu chuẩn chứng chỉ Gütezeichnen thông qua dự án GAVIC.

Ngày 25/5 tại Hà Nội; VICAT kết hợp với Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin về điều dưỡng học tập và làm việc tại CHLB Đức: nhu cầu và triển vọng”.

Hội thảo làm rõ quyền lợi được tài trợ 1.0.0% chi phí của điều dưỡng Việt Nam khi sang Đức làm việc theo tiêu chuẩn của chứng chỉ Gütezeichnen thông qua dự án GAVIC – Chuyển đổi bằng điều dưỡng.

Đăng ký nhận tư vấn về dự án: https://forms.gle/FnyBdX4e2H38mFGF9

Hoặc liên hệ: 0906031168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906031168