Phần thưởng (5 triệu – 20 triệu) dành cho ứng viên đã học tiếng Đức tham gia vào dự án GAVIC

Cơ hội dành cho các bạn ứng tuyển vào GAVIC khi đã có bằng B1 hoặc thiếu kỹ năng B1 hoặc được vào học tại GAVIC ở trình độ B1. Lưu ý, các ứng viên vẫn được tài trợ 100% chi phí khi đi theo chương trình và được nhận thêm phần thưởng 5 triệu hoặc 20 triệu.

 

1. Đối tượng: Dành cho các học viên ngoài đã học tiếng Đức và ứng tuyển, tham gia vào dự án GAVIC – Chuyển đổi bằng điều dưỡng Đức.
2. Các phần thưởng: 

–  Phần thưởng 20 triệu:

  • Dành cho ứng viên đã có bằng B1 và đầy đủ hồ sơ
  • Yêu cầu: Bằng B1 phải có thời hạn tối thiểu 5 tháng (Từ lúc nhận hồ sơ)

– Phần thưởng 5 triệu 

  • Dành cho ứng viên thiếu kỹ năng B1 hoặc được vào học tại GAVIC ở trình độ B1
  • Quyền lợi: Được học tiếng tại GAVIC, được tài trợ chi phí thi B1
  • Nhận ngay phần thưởng khi đỗ B1 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906031168